Genel

Turpak Yetkilendirilmiş Otomasyon Şirketi Oldu

Akaryakıt Bayilerinin Denetiminde Yeni Dönem…

 Türkiye’de 19 Akaryakıt Dağıtım Şirketinin 6.500 istasyonunda otomasyonu çalışan Turpak EPDK’nın 10338 sayılı kurul kararına ilişkin kriterleri sağlayarak yetkilendirilmiş otomasyon şirketi oldu.

Bayi denetim sisteminin kurulması ve uygulanması için tüzel kişilerin yetkilendirilmesinde aranacak idari, mali ve teknik koşullar ile otomasyon şirketleri ve dağıtıcı lisans sahiplerinin hak ve yükümlülükleri kurul kararıyla belirlendi.

1/1/2022 tarihinden itibaren 10338 sayılı Bayi Denetim Sisteminin Kurulması ve Uygulanması için Tüzel Kişilerin Yetkilendirilmesine İlişkin Kurul Kararı kapsamında Kurum tarafından belirlenen yetkilendirilmiş otomasyon şirketi haricindeki firmalar akaryakıt istasyonlarına müdahale edemeyecek.